«Βέλη» Στουρνάρα κατά Ζαββού και «Ηρακλή»

19/11/2022, 17:47
«Βέλη» Στουρνάρα κατά Ζαββού και «Ηρακλή»

Έμμεσες, πλην σαφείς αιχμές είχε όμως η τοποθέτηση του κεντρικού μας τραπεζίτη και για την τακτική που ακολουθούν οι Servicers, έναντι των δανειοληπτών.

«Σε αντίθεση με τα συστημικά ιδρύματα, τα ΛΣΙ (Λιγότερο Σημαντικά Ιδρύματα) δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου («Ηρακλής»), το οποίο λόγω του σχεδιασμού του ήταν ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο στις μικρότερες τράπεζες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η έλλειψη ενός συστημικού εργαλείου, αναφέρω ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 που η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε το σχέδιο «Ηρακλής», η συνολική μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ σε επίπεδο συστήματος ανήλθε σε 53,7 δισεκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης δεν επιτεύχθηκε μέσω αναδιάρθρωσης δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων ή αποπληρωμών, αλλά μέσω πωλήσεων δανείων (και, σε μικρότερο βαθμό, διαγραφών)»

Έμμεσες, πλην σαφείς αιχμές είχε όμως η τοποθέτηση του κεντρικού μας τραπεζίτη και για την τακτική που ακολουθούν οι Servicers, έναντι των δανειοληπτών.

Ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις αναδιάρθρωσης στους βιώσιμους οφειλέτες ή, για τους μη βιώσιμους, να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το αδρανές ενέχυρο, το οποίο θα πρέπει να επανέλθει στην οικονομία και να γίνει ξανά παραγωγικό.

Ο Στουρνάρας, στηρίζει σθεναρά Attica Bank και Παγκρήτια και δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία τους, παρά τα προβλήματα, ειδικά της πρώτης.

Ιδού τι ανέφερε και για τις δύο: «Τράπεζα Αττικής και Παγκρήτια Τράπεζα, ήδη κάνουν κινήσεις για να ενισχύσουν σημαντικά την κεφαλαιακή τους βάση και να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά το απόθεμα των ΜΕΔ τους (μέσω απευθείας πωλήσεων, τιτλοποιήσεων ΜΕΔ χωρίς κρατικές εγγυήσεις, αναδιάρθρωσης δανείων κ.λπ.) και να αναπτυχθούν. Τόσο η Τράπεζα Αττικής όσο και η Παγκρήτια Τράπεζα ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (μάλιστα η Τράπεζα Αττικής θα κάνει μία δεύτερη τους επόμενους μήνες σύμφωνα με το κεφαλαιακό της σχέδιο), ενώ η Παγκρήτια Τράπεζα έχει συμφωνήσει να συγχωνευθεί με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και να απορροφήσει το δίκτυο καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα».