«Έκρηξη» 58,6% στο εμπορικό έλλειμμα 11μήνου 2022, στα 35,15 δισ. ευρώ

10/01/2023, 08:36
«Έκρηξη» 58,6% στο εμπορικό έλλειμμα 11μήνου 2022, στα 35,15 δισ. ευρώ

Oφείλεται στο υψηλό κόστος εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Άλμα 58,6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στα 35,15 δισ. ευρώ, παρά την άνοδο στις εξαγωγές, γεγονός που οφείλεται στο υψηλό κόστος εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, το 11μηνο του 2022 η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 85.266,6 εκατ. ευρώ έναντι 58.562,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 45,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12.186,5 εκατ. ευρώ ή 27,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 11.941,4 εκατ. ευρώ ή 27,3%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 50.112,8 εκατ. ευρώ έναντι 36.399,1 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 37,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.771,1 εκατ. ευρώ ή 21,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.784,6 εκατ. ευρώ ή 22%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 35.153,8 εκατ. ευρώ έναντι 22.163,4 εκατ. ευρώ το 11μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 58,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.415,4 εκατ. ευρώ ή 36,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.156,8 εκατ. ευρώ ή 35,2%).

Τον Νοέμβριο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 8.492,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.879,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 23,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 449,2 εκατ. ευρώ ή 9,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 447,4 εκατ. ευρώ ή 9,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.739,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.936,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 20,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 395,1 εκατ. ευρώ ή 14,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 411,7 εκατ. ευρώ ή 14,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.752,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.943,0 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 54,1 εκατ. ευρώ 2,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 35,7 εκατ. ευρώ ή 1,8%).