ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2023

26/05/2023, 18:18
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2023

Μείωση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 20,5% στον όγκο, σε ετήσια βάση.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.543 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε368.611 m2 επιφάνειας και 1.500.558 m3 όγκου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 20,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν σε 1.522 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 353.421 m2 επιφάνειας και 1.436.015 m3όγκου, παρουσιάζονταςμείωση κατά 15,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 21,7% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2023, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 25.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.567.106 m2 επιφάνειας και 25.256.455 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 3,9% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 3,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,7% στηνεπιφάνεια και μείωση κατά 4,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 1,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2022 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023,η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 1,1% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 0,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2022.