Κ. Κόλλιας (ΟΕΕ): Τα οφέλη από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων - Εκσυγχρονισμός των δημοσίων ιδρυμάτων

29/02/2024, 17:54
Κ. Κόλλιας (ΟΕΕ): Τα οφέλη από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων - Εκσυγχρονισμός των δημοσίων ιδρυμάτων

Για τα οφέλη, αλλά και για το διττό ρόλο του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πανεπιστημίων, μίλησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

Όπως είπε, το νομοσχέδιο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημόσιων πανεπιστημίων, όσο και στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πανεπιστημίων. Από τη μία πλευρά, ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου πανεπιστημίου και η στήριξή του με επιπλέον χρηματοδότηση πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα της πολιτείας. Ιδιαίτερα, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της περιφέρειας.
Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων έρχεται να καλύψει μία χρόνια στρέβλωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, μεταφέροντας την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, ανέφερε ότι, υπό συγκεκριμένες και ιδιαιτέρως αυστηρές προδιαγραφές, η ίδρυσή τους θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς να περιορίζεται ο ρόλος των δημόσιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης.

Τα πέντε βασικά οφέλη είναι:

1. Θα αποφευχθεί η φυγή των νέων, με σημαντικά οφέλη τόσο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όσο και για το σύνολο της οικονομίας.

2. Οι απόφοιτοι αυτών των ιδρυμάτων θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα και θα παράγουν προστιθέμενη αξία, που σε άλλες περιπτώσεις θα στελέχωναν το εργατικό δυναμικό άλλων χωρών.

3. Θα προκύψει σημαντική εξέλιξη για τις δημογραφικές εξελίξεις, με προσέλκυση ξένων φοιτητών, που ενδέχεται να μείνουν μόνιμα στη χώρα μετά, αλλά και με αντιστροφή της φυγής των νέων για σπουδές στο εξωτερικό.

4. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με παράλληλη προσέλκυση υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

5. Οι δαπάνες διαβίωσης των ξένων φοιτητών, αλλά και των εγχώριων, που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πάει σε άλλη χώρα για τις σπουδές τους.

Ταυτόχρονα, η μείωση της γραφειοκρατίας των δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η ενίσχυση της αυτονομίας τους, η αναβάθμιση και προστασία των υποδομών τους, ο ψηφιακός τους μετασχηματισμός και η περαιτέρω χρηματοδότησή τους για έρευνα μόνο οφέλη μπορεί να έχει, τόσο για τα ίδια τα Πανεπιστήμια, όσο και για τους φοιτητές.

Το ΟΕΕ θεωρεί ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν υπό το πρίσμα αυστηρών κριτηρίων, που θα εξασφαλίζουν την προσέλκυση υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να είναι αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγκατάστασης και αδειοδότησης των ξένων παραρτημάτων, για την αξιολόγηση αυτών και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «Στόχος πρέπει να είναι να αποφευχθεί η μαζική φυγή των νέων για σπουδές στο εξωτερικό αλλά και να αποτελέσει η Ελλάδα μέρος της παγκόσμιας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές.
Η συνύπαρξη δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων ωφελεί και τα δημόσια, αμβλύνει σημαντικά τις ανισότητες και ενισχύει τον ανταγωνισμό. Ο μη κερδοσκοπικός τους χαρακτήρας, στα πρότυπα σημαντικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σηματοδοτεί τη συνεχή τροφοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, με σημαντικά οφέλη και για τα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω των συνεργασιών με ιδρύματα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας».