Η εποπτεία (λόγω χρέους) είχε συμφωνηθεί από το 2013

09/07/2018, 10:00
oikonomiko

Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας θα είναι εποπτεία για πολλές δεκαετίες ακόμα. Οι σημερινοί τριαντάρηδες θα έχουν βγει στη σύνταξη την περίοδο που η Ελλάδα θα ξεμπλέκει από κάθε είδους εποπτεία λόγω του χρέους. Και όλα αυτά με βάση τους τρέχοντες υπολογισμούς. Δηλαδή, η χώρα θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ευρώπης μέχρι τουλάχιστον το 2047.

Για το τελευταίο, ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι: στις 27 Απριλίου του 2013 αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ένας κανονισμός. Το άρθρο 14 με τίτλο «άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα» και στην παράγραφο 1 αναφέρεται ρητά ότι: «τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ».

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η μακροχρόνια εποπτεία της Ελλάδας έχει συμφωνηθεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι θέμα ποιο κόμμα ήταν στην εξουσία την περίοδο που ψηφίστηκε αυτό.

Ήταν απόφαση της Ευρώπης που ήρθε λόγω της κρίσης κυρίως στην Ελλάδα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κακοδιαχείριση της χώρας επί δεκαετίες έφερε την εποπτεία.