Βουλή: Κατατίθενται μέσα στην εβδομάδα οι αλλαγές σε φορολογία, γονικές παροχές και ΦΠΑ

27/09/2021, 17:09
Βουλή: Κατατίθενται μέσα στην εβδομάδα οι αλλαγές σε φορολογία, γονικές παροχές και ΦΠΑ

Το πρώτο κύμα των ελαφρύνσεων που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται για ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Σχεδόν μια ντουζίνα ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις –αλλά και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καταθέτει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, για να τύχουν άμεσης εφαρμογής και από την ερχόμενη Παρασκευή ορισμένα εξ αυτών.

Οι διατάξεις νόμου αφορούν τις γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις για δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού με την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 800.000 ευρώ, παρατάσεις ισχύος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και νέες μετατάξεις από τον κανονικό συντελεστή στον μειωμένο ή και τον υπερμειωμένο, ευνοϊκή φορολόγηση για τη συγκέντρωση κεφαλαίου αλλά και επεκτάσεις μέτρων που ισχύουν ήδη και αφορούν στο πρόγραμμα Γέφυρα και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επείγοντα χαρακτήρα έχει και η νομοθέτηση των διατάξεων για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές, προκειμένου να περιοριστεί το «ηλεκτροσόκ» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Και συγκεκριμένα:

1. από 1η Οκτωβρίου καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ, από 1η Οκτωβρίου 2021. Η νέα διάταξη προσφέρει πλήρη απαλλαγή σχεδόν σε όλα τα νοικοκυριά και καταργεί ουσιαστικά τον φόρο και για κάθε παροχή εν ζωή προς τα παιδιά, είτε αφορά σε μετρητά και μετοχές επιχειρήσεων, είτε σε ακίνητα.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για όλους από το 1ο ευρώ και αυξάνεται (πολλαπλασιάζεται) για κάθε δικαιούχο παιδί ξεχωριστά, ανά συγγενή α΄βαθμού που του κάνει μεταβίβαση περιουσίας εν ζωή (γονείς, παπούδες, γιαγιάδες, πεθερός, πεθερά). Ο φόρος κληρονομιάς πάντως δεν καταργείται.

2. Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές:

· από 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου.

· για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη.

· επιπλέον και οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους.

3. από 1η Οκτωβρίου επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑστις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο, μέχρι και τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 64 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 211 εκατ. ευρώ.

4. από 1η Οκτωβρίου μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ και στα γυμναστήρια καθώς και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 1 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 4 εκ. ευρώ.

5. από 1η Οκτωβρίου επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 4,5 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 9 εκ. ευρώ.

6. Από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων. Κόστος 48 εκ. ευρώ για το 2021.

7. από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, για το σύνολο του πληθυσμού, επιδοτούνται με 150 εκατ. ευρώ στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος οι πρώτες 300 Kwh το μήνα και με ποσό 30 €/Mwh (90 ευρώ το μήνα) αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος.

8. νέο Επίδομα θέρμανσης: αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί το 2021 κατά 20%. Μέχρι σήμερα η βάση υπολογισμού ήταν τα 220 ευρώ με κλιμάκωση ανάλογα με τις βαθμοημέρες (ημέρες ψύχους) και με ξεχωριστό συντελεστή ανά περιοχή και Ταχυδρομικό Κώδικα της χώρας. Μετά τον καθορισμό του αυξημένου κατά 20% επιδόματος, το επίδομα θέρμανσης που θα διατεθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τα 90 εκατ. ευρώ για την χειμερινή περίοδο 2021-2022.

9. από 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται σε μόνιμη βάση ο ΦΠΑ των ζωοτροφών για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Δημοσιονομικό κόστος: 15 εκ. ευρώ κατ’έτος.

Επιπλέον των μέτρων αυτών, από τον Ιανουάριο θα τεθούν σε ισχύ και νέα μέτρα, όπως η μείωση στο ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών. Εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, θα ισχύσουν τα εξής:

· Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

o Επιστρέφεται το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

o Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

o Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

· Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

o Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

o Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Με βάση το ανωτέρω σχήμα υπολογίζεται ότι:

· To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),

· το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%),

· το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στις επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 100% ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω ισχύει έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022.

Δημοσιονομικό κόστος που επιβαρύνει το 2021: 660 εκατ. ευρώ.