Κ. Σκρέκας: «Καμία πρόθεση για ιδιωτικοποίηση του νερού»

14/03/2023, 20:40
Κ. Σκρέκας: «Καμία πρόθεση για ιδιωτικοποίηση του νερού»

Η τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού», αποσαφήνισε ο Κώστας Σκρέκας, σε συνάντηση που πραγματοποίησε με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος υπό τον Πρόεδρο, Δημήτρη Παπαστεργίου και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, υπό τον επικεφαλής, Δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο Μαρινάκη.

Κατέστη απολύτως σαφές ότι η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών – κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και τιμολόγησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης, τονίσθηκε σε ανακοίνωση.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε το γεγονός ότι «για πρώτη φορά γίνεται ρητή καταγραφή των δημοσίων και δημοτικών φορέων που διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παροχή υπηρεσιών ύδατος. Αντικείμενο της συνάντησης, ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου αναφορικά με τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος από την πολιτεία και εξήγησε την πρόθεση της κυβέρνησης να καθιερωθεί ένας ενιαίος και αποτελεσματικός οργανισμός που θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων ελέγχου και εποπτείας των δημοσίων και δημοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, με μοναδικό σκοπό τη “θωράκιση” της ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ακόμη και στον τελευταίο κάτοικο της Ελλάδος και μάλιστα, σε προσιτές τιμές».

Ακόμη, η Ένωση ανέπτυξε τον προβληματισμό για την υπαγωγή του ελέγχου σε Ρυθμιστική Αρχή και ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε ότι με αυτή την επιλογή, «θωρακίζεται» κυρίως η ασφάλεια και η ποιότητα του νερού, όχι μόνο ο έλεγχος της οικονομικής πολιτικής των αντίστοιχων δημοσίων – δημοτικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, συμφωνήθηκαν αναδιατυπώσεις, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

  • Αφαιρέθηκαν αόριστες αναφορές περί «νέας προσέγγισης» στο αντικείμενο του νόμου.
  • Προσδιορίσθηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος την ορθή εφαρμογή των οποίων έχει η Αρχή, δηλαδή ότι αφορούν μόνον τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
  • Προσδιορίσθηκε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος υιοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών.
  • Διευκρινίσθηκε ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη εισηγήσεις, προτάσεις και γνώμες των οικείων φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, καθώς και των ΕΔΕΥΑ και ΚΕΔΕ.
  • Προβλέφθηκε η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στα Συμβούλια Υδάτων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, ως Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ.