Πόσα έδωσε για το Πόρτο Καρράς ο Σαββίδης;

11/02/2021, 11:36
Πόσα έδωσε για το Πόρτο Καρράς ο Σαββίδης;

Aπίστευτα πράγματα αποκαλύπτουν τα στοιχεία της θυγατρικής της Τεχνικής Ολυμπιακής, της Τ. Ο Ιnternational της Κυπριακής εταιρείας  -η οποία πώλησε το Πόρτο Καρράς προς την Belterra του κ. Ιβαν Σαββίδη -που προέκυψαν απο τις απαντήσεις της εισηγμένης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Καταρχήν όπως λέγεται απο την πλευρά της οικογένειας Στέγγου η πώληση στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε κατόπιν τήματος του κ. Σαββιδη.

Οι Στέγγοι λοιπόν, πριν την πώληση, πέρασαν την εταιρεία του Πόρτο Καρράς στην προαναεφρόμενη Κυπριακή εταιρεια στην αξίας της καθαρής θέσης δηλαδή 266 εκατ. ευρώ. Eπειδή η εισηγμένη είχε δάνεια, οφειλές, και το τίμημα ήταν μικρότερο

η Κυπριακή εταιρεία εμφανίζει ζημιές και δεν καταβάλλει και φόρο. Το δε δάνειο προς αμερικανικό fund που έλαβε η Τεχνική Ολυμπιακή ( 48 εκατ. ευρώ ) αποπληρώθηκε απο την εταιρεία Belterra.

Εν τω μεταξύ η Τεχνική Ολυμπιακή προχώρησε σε αγορά μονοκάραβων ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε το τελικό τίμημα. To πιο ωραίο της υπόθεσης, μάλιστα, είναι ότι η Τεχνική Ολυμπιακή θέλει να ασχοληθεί με τα κόκκινα δάνεια.