Η κόντρα Χαλυβουργικής – Εθνικής Τράπεζας

05/03/2021, 11:03
Η κόντρα Χαλυβουργικής – Εθνικής Τράπεζας

H κόντρα της Χαλυβουργικής με την Εθνική Τράπεζα με την πρώτη να κατηγορεί ευθέως την διοίκηση της Εθνικής ότι, ενεργεί υπέρ του ανταγωνιστή της είναι σοβαρή.

Μετά απο προσφυγή της Εθνικής Τράπεζας θα συζητηθεί το καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Εφόσον εγκριθεί το καθεστώς θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση του συνόλου ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. Πάντως πρώτη φορά βλέπουμε Τράπεζα να μην απαντά σε τόσο σοβαρές κατηγορίες.