Πως φθάσαμε στο 5,5% της Alpha bank

05/03/2021, 11:07
Πως φθάσαμε στο 5,5% της Alpha bank

Το επιτόκιο 5,5% της Alpha Bank απέδειξε ότι, οι αγορές ομολόγων δεν έχουν πάψει ποτέ να τιμολογούν τους κινδύνους.

Η Τράπεζα ήθελε τα κεφάλαια προκειμένου να απορροφήσει τις ζημιές απο την τιτλοποίηση.

Παράλληλα, η έκδοση του ομολόγου έπεισε και τους πλέον κακόπιστους ξένους επενδυτές ότι η Αlpha bank δεν θα “αντιγράψει” την Τράπεζα Πειραιώς σε μια αύξηση κεφαλαίου.

Παραδοσιακά άλλωστε τον “κύκλο” των αυξήσεων κεφαλαίου άνοιγε πάντοτε η Alpha bank. Tα επίπεδα τιμών, όμως, του υφιστάμενου ομολόγου, αλλά και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων οδήγησαν στα επίπεδα του 5,5%.