Αγορές μετοχών στην Μυτιληναίος

27/04/2021, 08:28
Αγορές μετοχών στην Μυτιληναίος

Σε αγορές μετοχών της Μυτιληναίος προχώρησε o γεν. Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαπέτρου ( 15 χιλ μετοχές αξίας 225 χιλ ευρώ), λίγο πριν εκπνεύσει ο Απρίλιος, αλλά και οι ημερομηνίες επιλογής από τον Δείκτη MSCI.

Αν και τις προηγούμενες φορές η μετοχή ήταν υποψήφια για τον Δείκτη και τελικά δεν επιλέχθηκε σήμερα πληροί και τα δυο κριτήρια ( ύψος κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποίηση δίχως το ποσοστό του βασικού μετόχου ) και βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων μετοχών.