Ερρίφθη ο κύβος για την Elvalhalcor

27/04/2021, 08:49
Ερρίφθη ο κύβος για την Elvalhalcor

Ερρίφθη ο κύβος από την Βιοχάλκο σε ότι αφορά την αύξηση του ποσοστού διασποράς της ElvalHalcor.

H εταιρεία συμμετοχών Βιοχάλκο έδωσε την εντολή σε Axia Ventures και Euroxx για την διάθεση μέσω επιτχαχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για την προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές έως και 25 εκατ. μετοχών ή 6,66% της ElvalHalcor.

Η μετοχή έκλεισε στα 2,325 ευρώ με άνοδο 1,09% με κεφαλαιοποίηση 872 εκατ. ευρώ.

Η περίοδος κατάρτισης του βιβλίου προσφορών ξεκινά σήμερα, και από το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, και μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές (εφεξής οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

Οι Διαχειριστές και η Viohalco διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν τους όρους ή το χρόνο της Συναλλαγής οποιαδήποτε στιγμή. Η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της Συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια κατά το ταχύτερο δυνατό.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις. H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας τις οποίες θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων, αγορών ή άλλων πράξεων μεταβίβασης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας έναντι χρημάτων (ή σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων ανταλλαγής δικαιωμάτων ή άλλων συμβάσεων) από τη Viohalco κατά την περίοδο δέσμευσης χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.