Το γαϊτανάκι του Ολλανδού

28/04/2021, 10:03
Το γαϊτανάκι του Ολλανδού

Νέα δικαιώματα προαίρεσης 3,1% (εφοπλιστής Δ. Διαμαντίδης) από μελλοντική άσκηση τους θα αποκτήσει το Oλλανδικό Reggeborgh, πέραν της συμφωνίας που έχει ήδη με τον Λεωνίδα Μπόμπολα για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης 12,4%.

Για μια ακόμα φορά ο Ολλανδός συνεχίζει να εμπαίζει το ελληνικό χρηματιστήριο, τις εποπτικές αρχές και όλους τους επενδυτές. Σε μια τιμή θα ασκηθεί το νέο δικαίωμα, αλλά και τα προηγούμενα του Μπόμπολα;

Oι επενδυτές καλούνται να συμμετάσχουν – αν συμμετάσχουν ς αυτές τις τιμές- στην αύξηση κεφαλαίου διχως να γνωρίζουν τις τιμές άσκησης των δικαιωμάτων.

Το αποτέλεσμα εαν η τιμή της αύξησης κεφαλαίου βρίσκεται κοντά στην χρηματιστηριακή είναι ότι δεν θα συμμετάσχουν και οι αδιάθετες μετοχές θα καταλήξουν στον Ολλανδό δίχως να έχει υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης.