Δυο ακόμα ναυτιλιακές ακολουθούν την Costamare

07/06/2021, 08:55
Δυο ακόμα ναυτιλιακές ακολουθούν την Costamare

“Aλμυρές” ήταν οι προμήθειες (δαπάνες έκδοσης) για το πρώτο ναυτιλιακό ομολογιακό δάνειο στην ελληνική εταιρική αγορά ομολόγων.

Η Costamare κατέβαλλε 3,1 εκατ. ευρω για την άντληση 100 εκατ. ευρώ ήτοι το ποσοστό ήταν 3,1% έτσι τα καθαρά έσοδα προς διάθεση ανήλθαν σε 96,9 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 85,6 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την αγορά τεσσάρων πλοίων, τα 9,8 εκατ. ευρώ θα δοθούν για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης και τα 1,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών.

Παρά το ακριβο κόστος η Costamare η οποία δεν είχε ανάγκη τα κεφάλαια προτίμησε την ελληνική αγορά και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες απο μεγάλο treasury, δυο ακόμα ναυτιλιακές “ζήλεψαν” και αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Costamare.