Τι πέτυχε με το νέο ομόλογο η Ελλάδα

10/06/2021, 10:51
Τι πέτυχε με το νέο ομόλογο η Ελλάδα

Η έξοδος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές για την άντληση 2,5 δισ. ευρώ ήταν επιτυχία καθώς η Ελλάδα δέχθηκε προσφορές πάνω από 30 δις. ευρώ στο 0,89% για ομόλογο δεκαετίας.

Στόχος της έκδοσης ήταν να μειωθεί το κόστος δανεισμού, αλλά και να επεκταθεί η μέση διάρκεια των ομολόγων. Β

εβαίως, η επιτυχία αυτή θα πιάσει τόπο εφόσον τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη (δηλαδή η αύξηση του παρανομαστή) θα μειώνει τον Δείκτη χρέος προς ΑΕΠ.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, χρωστάμε δυο φορές περισσότερα από όσα παράγουμε διότι τώρα ο σχετικός Δείκτης είναι πάνω από το 200%.