ΟΠΑΠ: Ενίσχυση δικτύου και της on line εταιρείας

18/06/2021, 11:10
ΟΠΑΠ: Ενίσχυση δικτύου και της on line εταιρείας

Περισσότερη ψηφιακή εμπειρία στα πρακτορεία, αλλά και διαδικτυακά υποσχέθηκε στους μετόχους η διοίκηση του ΟΠΑΠ.

Παρά την καλή πορεία της θυγατρικής Κaizengaming, ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να ενισχύει το επίγειο δίκτυο καταστημάτων με προωθητικές ενέργειες, παιχνίδια κλπ.

Η γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ ενέκρινε την διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0.55 ανά μετοχή καθώς και το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 5.0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 17.071.319 μετοχές.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες, ήτοι από 17.06.2021 μέχρι 16.06.2023.

Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών ορίστηκε στα 17.0 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 0.30 ευρώ ανά μετοχή.