Οι συμφωνίες και οι αποτιμήσεις

21/07/2021, 10:02
Οι συμφωνίες και οι αποτιμήσεις

Καμία επίδραση δεν θα έχουν στο χρηματιστήριο οι συμφωνίες της BC Partners για την Pharmaten.

Η πρώτη αφορά μια εξαγωγική εταιρεία η οποία έχει έδρα την Ολλανδία συνεπώς το πόσο πουλήθηκε αφορά και την Ολλανδική μητρική πέραν της ελληνικής εταιρείας.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια πώληση μιας ελληνικής πολυεθνικής – όπως συνέβη άλλωστε με την πώληση της Chipita.

Άρα, τα μεγέθη των πωλήσεων δεν είναι συγκρίσιμα παρά μόνο με τις αντίστοιχες πολυεθνικές στο χρηματιστήριο.

Mε την Μεβγαλ, και την αγορά απο τον κ. Θεοδωρόπουλο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα μιας και η πώληση μιας ελληνικής βιομηχανίας γάλακτος έχει μια κάποια σημασία για τις ελληνικές αποτιμήσεις.