Τι περιμένουν οι ξένοι επενδυτές

07/09/2021, 11:13
Τι περιμένουν οι ξένοι επενδυτές

Οι συναντήσεις της Goldman Sachs στις 6-8 Σεπτεμβρίου και αργότερα στις 22-23 Σεπτεμβρίου, αλλά και ορισμένες επισκέψεις ξένων επενδυτών θα δώσουν τον τόνο στις ελληνικές Τράπεζες.

Οι ξένοι επενδυτές χρειάζεται να πειστούν ότι, οι ελληνικές Τράπεζες θα δανείσουν την οικονομία ξανά. Με 3 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις το εξάμηνο η καθεμιά δεν γίνεται η δουλειά.

Από την άλλη πλευρά, αργούν οι μεγάλες συναλλαγές αγοράς θεραπευμένων δανείων από διαφορετικούς διαχειριστές (δηλαδή η μια τράπεζα να αγοράζει τα πρώην κόκκινα δάνεια της άλλης).

Τα όσα θα πουν στις εκθέσεις τους οι ξένοι οίκοι έχουν σημασία για το πως θα πάρει μπρος η “μηχανή”. Από την άλλη πλευρά, η αναβάθμιση των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών από την FITCH αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι.