ΔΕΔΔΗΕ: Τι συμβαίνει με το τίμημα;

08/09/2021, 09:42
ΔΕΔΔΗΕ: Τι συμβαίνει με το τίμημα;

Σιγή επικρατεί τελευταία από την ΔΕΗ σχετικά με το τίμημα για το 49% ενώ εμφανίζονται και δημοσιεύματα τα οποία μειώνουν τις προσφορές στο 50% δηλαδή 700 – 800 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι η ίδια η ΔΕΗ έχει θέσει υψηλά το πήχη ότι δεν θα δεχθεί ένα ποσό κάτω από 1,5 δισ. ευρώ.

Επίσης, όταν πωλείται μια εταιρεία ο αγοραστής υπολογίζει το τίμημα και τον δανεισμό και ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει ένα δανεισμό περί το 1,5 δις. ευρώ.

Η αποτίμηση της εταιρείας είχε ανέλθει σε 2,95 δις. ευρώ και τα ρυθμιζόμενα ετήσια έσοδα κινούνται περί τα 750 εκατ. ευρώ ετησίως.