ΟΠΑΠ: Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €106 εκατ. και προμέρισμα

09/09/2021, 10:26
ΟΠΑΠ: Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €106 εκατ. και προμέρισμα

Tα Vlt’s και το διαδικτυακό στοίχημα παραμένουν οι κυριότεροι παράγοντες ανάπτυξης για τον ΟΠΑΠ ο οποίος εμφάνισε ένα καλό σετ αποτελεσμάτων, με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 106 εκατ. ευρώ και αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών σε 108,8 εκατ. ευρώ (77%) .         

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα 570.1εκατ. ευρώ (+12.2% σε ετήσια βάση).

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 204,8 εκατ. ευρώ (+99.8% σε ετήσια βάση) ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 82.1εκατ. ευρώ (+302.5% σε ετήσια βάση).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 108.8 εκατ. ευρώ (+77.1% σε ετήσια βάση) και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 106.0εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα 423.4 εκατ. ευρώ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μεικτού προμερίσματος για τη χρήση 2021 ύψους 0.10 ευρώ/μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων μετόχων ορίστηκε η Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, ενώ η πληρωμή του προμερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021.