Εlvalhalcor: Οι μηχανές δεν προλαβαίνουν την διεθνή ζήτηση

16/09/2021, 10:28
Εlvalhalcor: Οι μηχανές δεν προλαβαίνουν την διεθνή ζήτηση

Θεαματική η κερδοφορία της Elvalhalcor τόσο σε Αλουμίνιο και χαλκό αφού η νέα παραγωγική δυναμικότητα των 360 χιλ. τόνων και η παρουσία στο εξωτερικό φέρνει όγκους πωλήσεων και κέρδη.

Έκτακτα κέρδη 22,2 εκατ. ευρώ από τις υπεραξίες της μετοχής της Cenergy και περί τα 30-31 εκατ. ευρώ το καθαρό αποτέλεσμα από την άνοδο της τιμής του μετάλλου.

Σε ένα εξάμηνο δαπάνησε για επενδύσεις 55,9 εκατ. ευρώ και αυτό θα συνεχιστεί προκειμένου να αποκτήσει παραγωγική δυναμικότητα 520 χιλ τόνων. Η υψηλή ζήτηση στις αγορές οδηγεί συνεχώς στις επενδύσεις οι οποίες θα συνεχιστούν και αυτή την χρονιά.

Στα θετικά η ισχυρή λειτουργική και καθαρή κερδοφορία, αλλά η εταιρεία παρήγαγε ελεύθερες ταμειακές εκροές με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο καθαρός δανεισμός.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1.3 δισ. ευρώ (+34.6% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά κέρδη στα 122.8εκατ. ευρώ (+135.7%) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 85.7εκ. Από 8,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε 23.9 εκατ. ευρώ (-61.1%), ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 55.6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα 678.6 εκατ. ευρώ.