Μικτή η εικόνα των μεγεθών της VIOHALCO

24/09/2021, 11:01
Μικτή η εικόνα των μεγεθών της VIOHALCO

Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Στα θετικά η μεγάλη αύξηση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας και στα αρνητικά η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών εκροών και η αύξηση του καθαρού δανεισμού.

Ο εν. κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σχεδόν στα €2.5δισ. (+32.7% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά κέρδη στα €252.9εκ. (+134.7%) και τα καθαρά κέρδη στα €93.3εκ. από ζημίες €17.5εκ. πέρυσι.

Οι ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε €124.0εκ. λόγω της αύξησης των αποθεμάτων και των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να αυξηθεί κατά €103.1εκ. σε σχέση με το 2020 στα €1.68δισ.