Τι ισχύει για τους μετόχους της ΔΕΗ για την Δημόσια προσφορά

02/11/2021, 10:18
Τι ισχύει για τους μετόχους της ΔΕΗ για την Δημόσια προσφορά

Η συνδυασμένη προσφορά των νέων μετοχών της ΔΕΗ θα ξεκινήσει σήμερα και θα τελειώσει την Πέμπτη 04 Νοεμβρίου. 

Το εύρος της τιμής διάθεσης είναι από 8.50 ευρώ έως και 9.00 ευρώ ανά μετοχή.

Εφόσον για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ εκδοθούν 130 εκατ. μετοχές με την χαμηλή τιμή 8,5 ευρώ και ένας μέτοχος κατέχει 1000 παλιές μετοχές πρέπει να καταβάλλει 4760 ευρώ (560 νέες μετοχές επί 8,5 ευρώ) για να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό μετοχών (σ.σ ο αριθμός των νέων μετοχών προκύπτει από την διαίρεση αριθμού νέων μετοχών προς υφιστάμενες λ.χ 130/ 232).

Εαν η ΔΕΗ εκδώσει 150 εκατ, μετοχές με την υψηλή τιμή 9 ευρώ, τότε ο εν λόγω μέτοχος με τις 1000 μετοχές πρέπει να καταβάλλει 5760 ευρώ ( 640 νέες μετοχές επί 9 ευρώ ).

Στην Ελλάδα στην Δημόσια προσφορά, η εγγραφή των μετόχων θα πραγματοποιείται στο ανώτατο σημείο του εύρους τιμών. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της ιδιωτικής τοποθέτησης και θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης στις 5 Νοεμβρίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ, οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν την διαπραγμάτευση τους στις 16 Νοεμβρίου.