Ποιός πουλά μετοχές ενώ η εταιρεία αποκτά ίδιες μετοχές;

02/11/2021, 10:22
Ποιός πουλά μετοχές ενώ η εταιρεία αποκτά ίδιες μετοχές;

Σε εταιρεία η οποία ανήκει σ ένα κλάδο της μόδας παρατηρείται το εξής φαινόμενο

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος ενώ έχει αποφασίσει με τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας την αγορά ίδιων μετοχών προχωρεί σε πωλήσεις ως πρόσωπο.

Δηλαδή, τι έχουμε εδώ; Πληρώνουν οι μέτοχοι τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο; Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες μετοχές οι οποίες αποκτώνται πρέπει να μεταβιβαστούν σ ένα χρόνο ή ακυρωθούν. Θα επανέλθουμε με ονόματα.