Χρηματοδοτικές ανάγκες €25 δισ. για έξι κλάδους εντόπισε η Eurobank

11/11/2021, 10:28
Χρηματοδοτικές ανάγκες €25 δισ. για έξι κλάδους εντόπισε η Eurobank

Χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 25 δισ. ευρώ έχει εντοπίσει η Eurobank σε έξι κλάδους για την επόμενη τριετία και προφανώς ήδη έχει σε συμφωνία με πελάτες της για να εκδώσει ομόλογα (ελληνικά ή διεθνή), να προχωρήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου.

Και ο κλάδος της ναυτιλίας έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με επενδύσεις, ύψους 10 δις. ευρώ.

Διότι δεν είναι μόνο οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες που ωθούν στην παραγγελία νέων πλοίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κλάδοι της οικονομίας που θα πρωταγωνιστήσουν είναι αυτοί του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας, των Υποδομών, του Real Estate και της Βιομηχανίας & Μεταποίησης, όπου η Τράπεζα υπολογίζει ότι θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία συνολικές επενδύσεις ύψους 32 δισ. που αναλύονται ως εξής: 4 δισ. στον Τουρισμό, 10 δισ. στη Ναυτιλία, 6 δισ. στην Ενέργεια, 5 δισ. σε Υποδομές συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, 3 δισ. σε Real Estate και 4 δισ. στη Βιομηχανία & Μεταποίηση.