Που στρέφονται τα funds

18/11/2021, 10:12
Που στρέφονται τα funds

Η διεθνής ρευστότητα καλά κρατεί ωστόσο τα funds τα οποία επιδιώκουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους οτιδήποτε και να συμβεί στις αγορές στρέφονται σε επενδύσεις οι οποίες δεν εμφανίζουν εξάρτηση από αυτή την ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών, όπως επενδύσεις σε ακίνητα σε μη κορεσμένες αγορές (λ.χ η ελληνική), χρηματοδοτήσεις στην πραγματική οικονομία κλπ.

Όλη αυτή η εικόνα δηλαδή οι εξαγορές επιχειρήσεων σε αμυντικούς κλάδους, οι επενδύσεις σε ακίνητα σημαίνει απλά ότι, όταν σταματήσει να παίζει η “μουσική” δεν θα έχουν την έκθεση σε μετοχικές αγορές, παράγωγα.

Οι επενδυτές χρειάζεται να λάβουν υπόψιν αυτή την τακτική διότι απλά θα προστατεύσουν το κεφάλαιο τους.