ΔΕΗ: Ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση

01/12/2021, 10:30
ΔΕΗ: Ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση

Πτώση 10% στα EBITDA το 9μηνο, στα €626,5 εκατ. Επαναλαμβανόμενα EBITDA 626,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο ανακοίνωσε η ΔΕΗ, από 696 εκατ. έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας μείωση 9,98%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%.

Επίσης καταγράφεται μείωση συμμετοχής του λιγνίτη στο 21% της παραγωγής από 26%. Ειδικότερα, για το γ' τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. έναντι €238,7 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Η εταιρεία επέδειξε "σημαντική ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση", όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας. Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών Cο2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας.

Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.