Τα οφέλη της Alpha Bank από την Αλβανία

07/12/2021, 12:20
Τα οφέλη της Alpha Bank από την Αλβανία

Ο Όμιλος της Alpha Bank ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Project Riviera, σε συνέχεια σύναψης οριστικής συμφωνίας με την OTP Bank Plc  σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Albania SHA (ABA) από την OTP.

Πρόκειται για την πιο ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης που έλαβε χώρα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού επενδυτών από τοπικούς και διεθνείς τραπεζικούς ομίλους.

Ο Όμιλος Alpha Bank ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, επιτυγχάνοντας τίμημα (με όρους P/BV) σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά με προηγούμενες συναλλαγές στην Αλβανία.

Η συναλλαγή υπερέβη τις προσδοκίες όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο “Project Tomorrow”, όσον αφορά στα κέρδη από την έξοδο του Ομίλου από την συγκεκριμένη αγορά (συμφωνηθέν τίμημα στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν στο “Project Tomorrow”).

Η δεσμευτική συμφωνία με την OTP υπερέβη τις προσδοκίες όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank “Project Tomorrow”, όσον αφορά στο τίμημα και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Παράλληλα, προβλέπει την ισχυρή ανάπτυξη του νέου τραπεζικού ομίλου και τη δυναμική ενοποίηση των εργασιών και του προσωπικού της ΑΒΑ, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πλήρως τα συμφέροντα των πελατών του Ομίλου της Alpha Bank που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία.