Εurobank: Γιατί αύξησε την συμμετοχή της στην Κύπρο

29/12/2021, 10:44
Εurobank: Γιατί αύξησε την συμμετοχή της στην Κύπρο

Σε 12,6% ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα ( Κύπρος ) καθώς απέκτησε ένα πρόσθετο ποσοστό 2,7%.

Υπενθυμίζεται ότι, στην Κύπρο η Eurobank έχει κερδοφόρα παρουσία μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου λειτουργίας με επιχειρηματικά κέντρα στις μεγάλες πόλεις και ανεπτυγμένο Private banking.

Η Κύπρος αποτελεί μια σημαντική αγορά, όπως και οι υπόλοιπες θυγατρικές καθώς στο 9μηνο τα κέρδη των θυγατρικών ( Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρος, Αγγλία, Λουξεμβούργο ) ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση του 12,6% θεωρείται επενδυτική θέση, ωστόσο εν όψει ενός γύρου συγκέντρωσης στο κυπριακό σύστημα η Eurobank κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό στην δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα.