Στην Τράπεζα Πειραιώς η HSBC

30/12/2021, 10:04
Στην Τράπεζα Πειραιώς η HSBC

Tελικώς, η μοναδική πρόταση που κατατέθηκε για την εξαγορά της HSBC ήταν της Τράπεζας Πειραιώς καθώς η Εθνική Tράπεζα αποσύρθηκε.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της HSBC (στεγαστικά, ναυτιλιακά, λιανική) ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα στεγαστικά δάνεια εμφανίζουν χαμηλές επισφάλειες καθώς η αγγλική τράπεζα στόχευε πάντοτε πρός τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Δεν φαίνεται, όμως, να ισχύει το ίδιο και για τα ναυτιλιακά δάνεια, όπου ο αγοραστής της τράπεζας δεν γνωρίζει ποιούς θα έχει απέναντι του, έτσι η Εθνική προτίμησε να μην ρισκάρει. Σε καταθετικό χαρτοφυλάκιο, η τράπεζα διαθέτει ένα ικανό πελατολόγιο με καταθέσεις ύψους 1,3 δις. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν είναι γνωστό ποιός θα αναλάβει τελικά τις αποζημιώσεις για τα διευθυντικά στελέχη.

Πάντως, η συμφωνία της Πειραιώς με την HSBC προωθήθηκε από στέλεχος της εταρικής τραπεζικής (με θητεία στην HSBC) που οδηγήθηκε σε παραίτηση, ύστερα απο διαφωνία.