Πειραιώς: Πως μειώνει τον Δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων

05/01/2022, 10:33
Πειραιώς: Πως μειώνει τον Δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία του ομίλου της DavidsonKempner Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεικτής λογιστικής αξίας €0,4δις με το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 53% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του ομίλου σε 15% από 16% που ήταν στις 30.11.2021, αυξάνει τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40%.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις -20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II (ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο Τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν, εντός της χρονιάς, δύο ακόμη τιτλοποιήσεις μικρής κλίμακας καθώς και πωλήσεις μεμονωμένων εταιρικών δανείων, που θα μειώσουν το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου €1.45δισ.