Η Εθνική Τράπεζα ενέκρινε τη χρηματοδότηση της Ελληνικοί Λευκόλιθοι

05/04/2022, 12:46
Η Εθνική Τράπεζα ενέκρινε τη χρηματοδότηση της Ελληνικοί Λευκόλιθοι

Tην πρώτη χρηματοδότηση από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης ενέκρινε η Εθνική Τράπεζα (τομέας εταιρικής χρηματοδότησης ) για την επένδυση της εταιρείας Ελληνικοί Λευκόλιθοι.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει με κεφάλαια 4,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας θα είναι 2,9 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικοί Λευκόλιθοι αφορά την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας και την μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η επένδυση εντάσσεται στον πράσινο πυλώνα του ταμείου μετάβασης.