Τρεις μονάδες ενέργειας στην Αγγλία από την Μυτιληναίος

05/04/2022, 13:17
Τρεις μονάδες ενέργειας στην Αγγλία από την Μυτιληναίος

Συνολικές συμβάσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ

Η Μυτιληναίος αναλαμβάνει την ανάπτυξη τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικό ύψος συμβάσεων ύψους 330 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της Drax Group plc και συγκεκριμένα με τις Hirwaun Power Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power Limited για την κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ 299 MWτο καθένα.

Τα 3 OCGTs αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2024.