Αlpha Βank: Παράταση για έναν μήνα για το project ακινήτων

19/04/2022, 09:49
Αlpha Βank: Παράταση για έναν μήνα για το project ακινήτων

Παράταση περίπου ενός μήνα λαμβάνει ο διαγωνισμός της Αlpha Bank για την εξεύρεση συνεπενδυτή, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αξίας περίπου €500 εκατ.

Με βάση το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα η προθεσμία μετατέθηκε για αρχές Μαΐου. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 50 ακίνητα υψηλής προβολής (prime assets) που εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 280 εκατ. περίπου 320 ακίνητα αξίας πέριξ των €180 εκατ. τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση και υποχαρτοφυλάκιο 205 κατοικιών/διαμερισμάτων, αξίας περίπου €75 εκατ.