Γιατί η JP MORGAN βλέπει ισχυρή ανάκαμψη στις τράπεζες με έσοδα

01/08/2022, 17:21
Γιατί η JP MORGAN βλέπει ισχυρή ανάκαμψη στις τράπεζες με έσοδα

Ισχυρή ανάκαμψη στο εξάμηνο σε όλους τους τομείς διαβλέπει η JP Morgan για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Προβλέπει δε θετικά μηνύματα από τις διοικήσεις με τον στόχο για μονοψήφιο δείκτη NPE ι να έχει επιτευχθεί και από τις τέσσερις τράπεζες. Η JP Morgan προβλέπει ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω της υψηλής νέας δανειοδοτικής δραστηριότητας και του ακόμα ευνοϊκού περιβάλλοντος κινδύνου, αντανακλώντας σε γενικές γραμμές τις τάσεις από το α’ τρίμηνο.-0:00

Με χαμηλό σχηματισμό νέων NPE και δρομολόγηση των πωλήσεων των εναπομεινάντων χαρτοφυλακίων NPE από την Alpha και την Πειραιώς, αυτό το τρίμηνο θα δει και τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν μονοψήφιο δείκτη NPE για πρώτη φορά από το 2009, όπως εκτιμά, ωστόσο, η ενίσχυση των κεφαλαίων αναμένεται να είναι περιορισμένη λόγω των κινήσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI), με ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις να αντισταθμίζονται από υφιστάμενες στρατηγικές.

Ενώ, δεδομένων των κινδύνων ύφεσης στην Ευρώπη, η μεσοπρόθεσμη προοπτική είναι λιγότερο βέβαιη, η αμερικανική τράπεζα αναμένει ότι οι διοικήσεις θα δώσουν ένα προσεκτικό αλλά σίγουρο μήνυμα, αντανακλώντας τους ούριους ανέμους που συνεχίζει να απολαμβάνει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε το α’ τρίμηνο, την υψηλή καταναλωτική δραστηριότητα, τη μέχρι στιγμής πολύ ισχυρή τουριστική σεζόν, και, κυρίως, την επιταχυνόμενη απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Βλέπει καθαρά κέρδη 94 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank

Πιο αναλυτικά, η JP Morgan αναμένει ότι η Alpha Bank θα ανακοινώσει καθαρά κέρδη 94 εκατ. ευρώ αυτό το τρίμηνο, με σταθερά βασικά έσοδα σε τριμηνιαία βάση, ελαφρώς υψηλότερα κόστη και χαμηλό υποκείμενο κόστος κινδύνου. Με την ταξινόμηση των υπολοίπων δύο χαρτοφυλακίων NPE ως προς πώληση (GBV ~1,4 δισ. ευρώ), η Alpha θα σημειώσει μονοψήφιο δείκτη NPE αυτό το τρίμηνο, φτάνοντας σε ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της. Αντικατοπτρίζοντας αυτό, η JP Morgan αναμένει ότι θα υπολογιστούν οι προβλέψεις για ζημίες δανείων που σχετίζονται με συναλλαγές μέσα στο τρίμηνο που υπολείπονται, οι οποίες θα αντισταθμιστούν σε μεγάλο βαθμό από τα κέρδη από τη συμφωνία με τη Nexi.

Ισχυρό μομέντουμ εσόδων για Eurobank

Για την Eurobank αναμένει ένα πολύ ισχυρό και καθαρό τρίμηνο χάρη στο ισχυρό μομέντουμ των εσόδων, τα υψηλά κέρδη συναλλαγών και το ευνοϊκό κόστος κινδύνου, με αποτέλεσμα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROTE στο τρίμηνο να διαμορφωθεί στο 22% (ή σχεδόν 10% χωρίς τα κέρδη από συναλλαγές). Προβλέπει ότι ο δείκτης CET1 (fully loaded) θα αυξηθεί κατά 70 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Project Thalis), ενώ οι κινήσεις OCI θα αντισταθμιστούν σε μεγάλο βαθμό. Βλέπει πιθανότητες αύξησης του guidance για τα έσοδα για το σύνολο του έτους, ενώ αναμένει ένα ελαφρώς πιο προσεκτικό μήνυμα σχετικά με το λειτουργικό κόστος και τις πιθανές προβλέψεις για ζημίες δανείων.

Δεν αναμένει μεγάλες εκπλήξεις από την Εθνική Τράπεζα

Από την Εθνική Τράπεζα η JP Morgan δεν αναμένει μεγάλες εκπλήξεις αυτό το τρίμηνο, με τις βασικές τάσεις να αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές τις εξελίξεις στον κλάδο (ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση, καλή δυναμική στο μέτωπο των προμηθειών, ελαφρώς υψηλότερα υποκείμενα λειτουργικά κόστη και χαμηλές προβλέψεις για απώλειες από δάνεια), με το τελικό αποτέλεσμα να υποστηρίζεται επίσης από συνεχιζόμενα ισχυρά κέρδη συναλλαγών. Δεν βλέπει σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των κεφαλαίων, με την ισχυρή κερδοφορία να απορροφά τις αρνητικές κινήσεις OCI και την τριμηνιαία επέκταση του σταθμισμένου με βάση τον κίνδυνο ενεργητικό (RWA).

Ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα από την Τράπεζα Πειραιώς

Τέλος, η JP Morgan αναμένει ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα από την Τράπεζα Πειραιώς με ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων (με την καθαρή πιστωτική επέκταση στο α’ εξάμηνο να υπερβαίνει το όριο του 1 δισ. ευρώ), υψηλά έσοδα από προμήθειες και χωρίς ουσιαστική αύξηση των λειτουργικών δαπανών τομέα (λαμβάνονται υπόψη επίσης οι 15 εκατ. ευρώ δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου).