ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Ισχυρό αναπτυξιακό πλάνο με ΑΜΚ, επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και Real Estate

31/10/2022, 20:45
ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Ισχυρό αναπτυξιακό πλάνο με ΑΜΚ, επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και Real Estate

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας επιβεβαιώνει την δέσμευση της διοίκησης να στηρίξει δυναμικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2022, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφάλαια ύψους €100 εκατ. Η αύξηση είναι αποκλειστικά υπέρ των παλαιών μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους μετόχους να τοποθετηθούν. Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής είναι € 1,17 (discount 27,3% στην τιμή κλεισίματος 21/10/22).

Μόλις 4 μήνες μετά την απόκτηση του βασικού ποσοστού της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, η Winex Investments (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του να δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρίας και να ενισχύσει την επενδυτική εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Αποτελεί πεποίθηση της νέας διοίκησης, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ότι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο Όμιλο με μακρόπνοη προοπτική και υπό αυτό το πρίσμα προχωρά αποφασιστικά ο μετασχηματισμός της εταιρίας.

Επιτάχυνση αναπτυξιακών επενδύσεων με τα νέα κεφάλαια

Η νέα μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα φέρει €100 εκατ. στο ταμείο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, από τα οποία €50 εκατ. θα κατευθυνθούν ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης και €50 εκατ. αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η νέα διοίκηση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο όλων των έργων (λαμβάνοντας υπόψη την πληθωριστική πίεση σε υλικά και υπηρεσίες λόγω του πολέμου) ώστε να διασφαλίσει ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης θα καλύψει επαρκώς όλες τις ανάγκες.

Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διαμορφώσει μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ προσφέροντας αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ειδικότερα ευκαιρίες για να διευρύνει την υφιστάμενη παρουσία της στους κλάδους δραστηριοποίησης της.

Παράλληλα, βαδίζει προς ολοκλήρωση η λειτουργική αναδιάρθρωση που πραγματοποιεί η νέα διοίκηση στον Οργανισμό, ώστε να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου και να «ξεκλειδώσει» την υπεραξία που μπορεί να δημιουργήσει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.

Το μέτωπο των νέων έργων

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΙΝΤΡΑΚΑΤ διαμορφώνεται σε 1,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό ενώ ο Όμιλος συμμετέχει δυναμικά σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας όπως τα Hellinikon Marina Tower, ο Οδικός Άξονας Ν.Δ. Πελοποννήσου, η Ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα Διανομής ΔΕΔΔΗΕ, κ.λ.π.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ. Πέρα από αυτά, ο όμιλος συμμετέχει και σε άλλα μεγάλα ΣΔΙΤ έργα όπως το νέο Κτήριο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, των εστιών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και του νέου Ιατρικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλα έργα σε Κύπρο και Βαλκάνια. Ειδικότερα στην Κύπρο η IΝΤΡΑΚΑΤ κατασκευάζει την α’ φάση του Αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του νησιού με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Οι προοπτικές των νέων έργων για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξες καθώς το οικονομικό περιβάλλον των 72 δισ. ευρώ που διαμορφώνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) και το νέο ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί μια πρωτοφανή ώθηση στα έργα υποδομής, περιβάλλοντος και πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ, τομείς στους οποίους η εταιρία είναι ήδη δυναμικά τοποθετημένη.

Η αναπτυξιακή στρατηγική σε έργα ΑΠΕ & Real Estate

Ιδιαίτερα στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα έτη, οι νέοι μέτοχοι έχουν δείξει την αποφασιστικότητα τους προχωρώντας σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 500 MW φωτοβολταϊκών τον Σεπτέμβριο. Με την συγκεκριμένη εξαγορά, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει διαμορφώσει πλέον ένα συνολικό Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW διεκδικώντας δυναμικά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας.

Ο στρατηγικός πυλώνας ενέργεια μέσω των ΑΠΕ αναμένεται να φέρει ισχυρές χρηματοροές στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ήδη ο Όμιλος είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα αρχίσουν εντός του 2023.

Ο έντονος αναπτυξιακός προσανατολισμός της ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ξεκάθαρος και στον τομέα του Real Estate, όπου η νέα διοίκηση έχει δείξει ξεκάθαρα τις βλέψεις της να τοποθετήσει την εταιρία δυναμικά μέσα στις εξελίξεις. Το επιχειρηματικό πλάνο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος, η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες.

Μετά από την τοποθέτηση στο 5άστερο ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, και την επένδυση σε κτίριο γραφείων επί της Ιπποκράτους συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ., ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοίνωσε την εξαγορά υφιστάμενου ξενοδοχείου στη Μύκονο, το οποίο θα μετατραπεί σε πολυτελές 5άστερο, και λίγες μέρες αργότερα έκλεισε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία - «κλειδί» για την εγχώρια αγορά του Real Estate, δίνοντας τα χέρια με το Ellington Group.

Η συνεργασία με το Ellington Management Group που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions, καθιστά την ΙΝΤΡΑΚΑΤ στρατηγικό συνεργάτη ενός Ομίλου που διεθνώς θεωρείται κορυφαίος στη διαχείρισης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με εμπειρία τριών δεκαετιών. Στη χώρα μας η Ellington Solutions διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο η αξία του οποίου υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και από κοινού με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της αξιολόγησης, διαχείρισης, επένδυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων στην Ελλάδα.

Εχέγγυο της πετυχημένης ΑΜΚ η δυνατή παρουσία των βασικών μετόχων

Έχοντας έντονα αναπτυξιακές φιλοδοξίες, ο νέος κύριος μέτοχος - Winex Investments (Μπάκος,

Καϋμενάκης, Εξάρχου) και ο νέος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Αλέξανδρος Εξάρχου κινούνται γρήγορα και αποφασιστικά αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι τώρα ιδιαίτερα ευνοϊκές για να πετύχουν τον βασικό στόχο της επένδυσης τους: να επανατοποθετήσουν τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα.

Η αναμενόμενη συμμετοχή του κύριου μετόχου (Winex Investments) στην αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου εγγυάται την επιτυχία της, καθώς εκτός του ποσοστού του, έχει την πρόθεση να αγοράσει και όσες αδιάθετες μετοχές τυχόν προκύψουν, στο ποσοστό που του αναλογεί.

Επενδυτική ευκαιρία η ΑΜΚ για τους υφιστάμενους μετόχους

Μεγάλη αναμένεται να είναι και η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων της ΙΝΤΡΑΚΑΤ δεδομένου ότι η αύξηση πραγματοποιείται με σημαντικό discount (27,3%) στην μετοχή του ταμπλό της περασμένης Παρασκευής 21/10/22, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επωφεληθούν από την δημιουργία υπεραξίας στην εταιρία, ως αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης αύξησης κεφαλαίου και της ανάπτυξης που θα έρθει μέσω εξαγορών.

Η εξαιρετικά ελκυστική τιμή ανά νέα μετοχή (€1,17) και το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθιστά ξεκάθαρη την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου να δώσει σε όλους τους παλαιούς μετόχους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους, τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Δεδομένου ότι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει να αποδώσει μέρισμα στους μετόχους της από το 2007 (και τότε μόνο συνολικού ποσού € 729.094 δηλ. 0,015 ευρώ/μετοχή), είναι αναμενόμενο να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτοί όσοι μέτοχοι μικρών ποσοστών έχουν κρατήσει τη συμμετοχή τους στην εταιρία όλα αυτά τα χρόνια.