Ο οίκος Fitch αναβάθμισε τη Mytilineos σε «ΒΒ+»

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε τη Mytilineos σε «ΒΒ+»

Η αναβάθμιση βασίζεται στις προσδοκίες για σταθερή λειτουργική απόδοση του ομίλου, το 2023.

Στην αναβάθμιση της Mytilineos σε «ΒΒ+» από «ΒΒ» προχώρησε η Fitch Ratings. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, η αναβάθμιση βασίζεται στις προσδοκίες για σταθερή λειτουργική απόδοση του ομίλου, το 2023.

Σύμφωνα με τη Fitch, η νέα αξιολόγηση της Mytilineos αντικατοπτρίζει το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ του και τη συνέργεια που δημιουργείται στους τομείς της μεταλλουργίας και παραγωγής ενέργειας.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει, επίσης, την ισχυρή και αυξανόμενη θέση της Mytilineos στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει στον όμιλο βιώσιμες ταμειακές ροές και υποστηρίζει την αναβάθμιση.