Με 74,20% η Intracom στην Κλουκίνας-Λάππας – Προς υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Με 74,20% η Intracom στην Κλουκίνας-Λάππας – Προς υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Aνοίγει o δρόμος για να προχωρήσει η εταιρεία στη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης

Στο 74,20% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Intracom στην Κλουκίνας-Λάππας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσει η εταιρεία στη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι με επτά πακέτα 7,2 εκατ. μετοχών είχε αλλάξει χέρια το 17,95% της Κλουκίνας – Λάππας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει μεταξύ άλλων:

Πρόθεση της INTRACOM HOLDINGS με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. και της θυγατρικής της Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της INTRACOM PROPERTIES. Απώτερος σκοπός είναι η συγχώνευση της εισηγμένης K.Λ.Μ. Α.Ε. με την INTRACOM PROPERTIES, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και η μετονομασία της Κ.Λ.Μ. σε INTRACOM PROPERTIES, υπό την σαφή πρόθεση της INTRACOM HOLDINGS όπως η εταιρεία που θα προκύψει από την ως άνω συγχώνευση παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α. Αναφορικά δε με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών μέσω των καταστημάτων Mothercare και Ε.L.C. της Κ.Λ.Μ., στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, δια απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική εταιρεία. Μέτοχοι της νέας θυγατρικής εταιρείας, μέσω πώλησης, θα είναι (έναντι €3 εκατ., βάσει σχετικής αποτίμησης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας) η INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 60% και (έναντι €2 εκατ.) κατά ποσοστό 40% η κα Βιολέττα Λάππα, η οποία θα συμμετέχει και στη διοίκηση του νέου σχήματος με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του. Τέλος, η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στον κ. Ιωάννη Λάππα έναντι € 5 εκατ., αφού προηγουμένως όλα τα λοιπά ακίνητά της έχουν περιέλθει στην Κ.Λ.Μ

Η ανακοίνωση της Κλουκίνας – Λάππας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνέχεια των από 03.02.2023 και 06.02.2023 ανακοινώσεών της, και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε σήμερα 12.05.2023 από τους μέχρι σήμερα μετόχους της, κ.κ. Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Κλεοπάτρα Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED» καθώς και τη νέα μέτοχο INTRACOM PROPERTIES, θυγατρική εταιρεία της INTRACOM HOLDINGS, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σήμερα 12.05.2023, σε υλοποίηση των συμφωνιών που περιέχονταν στο ήδη από 02.02.2023 ανακοινωθέν δεσμευτικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας και μετά τη διεξαγωγή νομικού και οικονομικού ελέγχου στην Εταιρεία, η INTRACOM PROPERTIES απέκτησε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας κ. Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Κλεοπάτρα Λάππα καθώς και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED», 18.739.437 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος μετοχές ήτοι συνολικά ποσοστό 46,59% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 18.739.437. Οπως περαιτέρω ενημερωθήκαμε, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα – και πάντως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης του νέου μετόχου προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας μας, καθώς και τη λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων διοικητικών και άλλων εγκρίσεων – θα υλοποιηθουν και τα ακόλουθα:

(α) Η εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών μέσω των καταστημάτων Mothercare της Εταιρείας, θα εξακολουθήσει να ασκείται από χωριστή νομική οντότητα που θα προκύψει από την απόσχιση του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική εταιρεία. Μέτοχοι της νέας θυγατρικής εταιρείας, μέσω πώλησης, θα καταστούν η INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 60% και η κα Βιολέττα Λάππα, κατά ποσοστό 40%. Η κα Λάππα θα έχει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της νέας εμπορικής θυγατρικής, προκειμένου να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της δραστηριότητας και τη μεγέθυνσή της. Σημειώνεται ότι το τίμημα της ανωτέρω συναλλαγής θα ανέλθει σε 5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, όπως προσδιορίστηκε μετά από αποτίμηση ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας

(β) Η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το διαχειριζόμενο από αυτή Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί κατά 100% στον κ. Ιωάννη Λάππα έναντι τιμήματος ευρώ 5 εκατ., αφού προηγουμένως όλα τα λοιπά ακίνητά της έχουν περιέλθει στην Κ.Λ.Μ.

Οπως ενημερωθήκαμε επίσης σήμερα, μεταξύ των Λουκά Σπεντζάρη, INTRACOM HOLDINGS και των προαναφερθέντων μελών της οικογένειας Λάππα υπεγράφη κοινή δήλωση, σύμφωνα με την οποία, ενόψει των ανωτέρω, ματαιώνεται η επίσπευση του αιτηθέντος από τον κο Σπεντζάρη διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αμφότερες οι πλευρές Λ. Σπεντζάρη και οικογένειας Λάππα, δήλωσαν ότι δεν έχουν κάποια αξίωση έναντι αλλήλων.

Ο συνιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρείας κος Ιωάννης Λάππας, δήλωσε, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων: Ένας μεγάλος κύκλος κλείνει σήμερα. Η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αφήνουμε το δημιούργημά μας στα στιβαρά χέρια ενός εύρωστου, καινοτόμου και το σημαντικότερο, ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου και προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η κόρη μου Βιολέττα θα συνεχίσει το επιτυχημένο έργο της όσον αφορά τη δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών. Από την πλευρά μου εύχομαι στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους μετόχους, υγεία, ευημερία και πάντα επιτυχίες, ευχαριστώντας άπαντες για την εξαιρετική μας συνεργασία.