Εγκρίθηκε η πρόταση του κέντρου Ικανοτήτων που συμμετείχε και η Specisoft

20/07/2021, 12:46
Εγκρίθηκε η πρόταση του κέντρου Ικανοτήτων που συμμετείχε και η Specisoft

Εγκρίθηκε η πρόταση στην οποία συμμετείχε και η Specisoft και αφορούσε το Κέντρο Ικανοτήτων με Τίτλο ‘’Κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες [ΓΓ2CC0094040]’’.

Ως γνωστόν, οι στόχοι της δράσης από πλευράς της ΓΓΕΚ, μεταξύ άλλων είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, οι στόχοι της δράσης περιλαμβάνουν την κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας με έμφαση σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης κ.α.

Με τη δημιουργία του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και στον αγροτικό τομέα θα δοθεί έμφαση μέσω της επιχειρηματικότητας, της προώθησης προϊόντων και της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως της ευφυούς γεωργίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της γεωργίας σε ελεγχόμενες συνθήκες, της ιχνηλασιμότητας κ.α.

Τα παραπάνω πεδία αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος για τη Specisoft, η οποία σταθερά επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει και με το βλέμμα της στραμμένο στις εξελίξεις, η εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, Specisoft, ευελπιστεί να συνεισφέρει στο πολύτιμο έργο του κέντρου ικανοτήτων που θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη καινοτομιών και νέων τεχνολογιών.