Η αλλαγή πολιτικής από την Apple για τα κλεμμένα iPhone

01/04/2022, 10:12
Η αλλαγή πολιτικής από την Apple για τα κλεμμένα iPhone

Η νέα πολιτική της Apple έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τα υποκαταστήματα επισκευών της από το να επιδιορθώνουν τηλέφωνα που μπορεί να έχουν πέσει σε λάθος χέρια.

Τα Apple Stores και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα επισκευάζουν πλέον τα iPhone που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένα μέσω του μητρώου συσκευών GSMA, σύμφωνα με ένα εσωτερικό σημείωμα που περιήλθε στην κατοχή του MacRumors. Η εταιρεία απαιτεί πλέον από τους τεχνικούς επισκευών να αρνούνται στους χρήστες την επισκευή, αν τους γνωστοποιηθεί η κατάσταση έλλειψης στα συστήματα MobileGenius ή GSX που χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το μητρώο συσκευών GSMA είναι μια βάση δεδομένων με σειριακούς αριθμούς συσκευών με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κάθε συσκευής. Για παράδειγμα, εάν κάποιος αναφέρει το τηλέφωνό του ως κλεμμένο στις αστυνομικές αρχές, οι αρχές μπορούν να επισημάνουν τη συσκευή μέσω της GSMA, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους επισκευών να αναγνωρίσουν μια συσκευή ως ελλείπουσα, εάν ποτέ έρθει στο κατάστημά τους.

Η νέα πολιτική της Apple έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τα υποκαταστήματα επισκευών της από το να επιδιορθώνουν τηλέφωνα που μπορεί να έχουν πέσει σε λάθος χέρια. Βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες της που απαγορεύουν στους τεχνικούς να αφαιρούν το Activation Lock μιας συσκευής, εκτός αν ο πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι την αγόρασε. Η Apple θα αρνείται επίσης να εκτελέσει μια επισκευή εάν οι χρήστες θέσουν τη συσκευή τους σε λειτουργία Lost Mode μέσω της εφαρμογής Find My, η οποία κλειδώνει τη συσκευή και εμφανίζει πληροφορίες επικοινωνίας στην οθόνη κλειδώματος.