Το παιχνίδι των δύο τηλεοπτικών αδειών 

18/06/2018, 09:15
1

Όπως αντιλαμβάνεστε, στο τηλεοπτικό τοπίο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παιχνίδι δύο αδειών. Της έκτης και της έβδομης! Και η κρατούσα άποψη στο κυβερνητικό επιτελείο είναι οι δύο αυτές άδειες να καταλήξουν σε επιχειρηματίες - μιντιάρχες που διαθέτουν ρευστότητα, θεωρούνται ισχυροί και σχετίζονται με το σύστημα και τη διανομή των μεγάλων έργων, των φιλέτων του κράτους και της ανάθεσης των δημοσίων έργων. Υπό το πρίσμα αυτό, όπως αναλύεται και στο ρεπορτάζ παραπλεύρως, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με τέσσερις πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν με την τηλεόραση και να αποκτήσουν από 25 τοις εκατό έκαστος των μετοχών της έβδομης προνομιούχου άδειας. Και λέμε της έβδομης, διότι για την έκτη άδεια δραστηριοποιείται ήδη ο επιχειρηματίας Βρυώνης ο οποίος διαδίδει πως όλα είναι ΟΚ με το ΕΣΡ και θα λάβει από εβδομάδα την τελική έγκριση. Από το περιβάλλον Βρυώνη ακόμη ακούγεται ότι πίσω από την κίνησή του βρίσκεται μεγαλόσχημος επιχειρηματίας που στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί για τον Άλφα του Κοντομηνά. Βεβαίως, τούτο δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, όσο βαδίζουμε προς τις εθνικές εκλογές αλλά και όσο διάφορα προβλήματα ανακύπτουν για διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες τόσο θα ενισχύονται οι πιθανότητες να εμπλακούν ενεργά με τα μίντια. Και το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για τους μεγαλοεπιχειρηματίες που σήμερα θεωρούνται προνομιακοί και ίσως αύριο βρεθούν αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που δεν θα είναι φιλικά διακείμενη απέναντι τους!