Νέες τιμές - στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από την Euroxx

11/04/2018, 13:22
euroxx

Νέες τιμές στόχους δίνει στις 4 συστημικές τράπεζες η Euroxx χρηματιστηριακή, ενώ διατηρεί τη σύσταση overweight.

Ειδικότερα για την Alpha Bank μειώνει την τιμή στόχο στα 2,6 ευρώ, από 2,86 ευρώ προηγουμένως,για την Εθνική στα 0,40 ευρώ από 0,42 ευρώ και για την Πειραιώς στα 4,9 ευρώ από 7,2 ευρώ, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη μείωση.

Σταθερή στα 11 ευρώ διατηρείται η τιμή στόχος για την Eurobank.