Τα μηνύματα της Citi για τις τράπεζες

30/04/2018, 11:35
161111_em_citi_arbitration

Υψηλότερες τιμές - στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, πλην της μετοχής της Εθνικής, θέτει η Citi σε έκθεσή της. Ο οίκος διατηρεί σύσταση «buy» για τον τίτλο της Alpha Bank, ανεβάζοντας την τιμή - στόχο στα 2,68 από 2,16 ευρώ, ενώ διατηρεί «neutral» για τις μετοχές των τριών συστημικών τραπεζών. Ειδικότερα για την Τράπεζα Πειραιώς θέτει νέο στόχο τα 3,99 από 3,10 ευρώ, για τη Eurobank ανεβάζει τον στόχο στο 1,17 από 0,80 ευρώ ενώ για την Εθνική μειώνει οριακά την τιμή - στόχο στο 0,32 από 0,33 ευρώ. Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες πέτυχαν μείωση των NPEs κατά 8,6 δισ. ευρώ το 2017, υπεραποδίδοντας έναντι των στόχων κατά 0,1-0,8 δισ. έκαστη. Το 2018-’19 οι διοικήσεις των τραπεζών καλούνται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, μειώνοντας τα NPEs κατά 12,9 και 16,4 δισ. αντίστοιχα. Ο οίκος σημειώνει ότι ο συνδυασμός του αυξημένου κόστους ρίσκου του 2017, του ρίσκου εκτέλεσης σε σχέση με τους πιο δύσκολους στόχους μείωσης των NPEs το 2018-’19 και του μακροοικονομικού ρίσκου τον καθιστά πιο προσεκτικό όσον αφορά στην εικόνα διαμόρφωσης νέων προβλέψεων. Ο οίκος παραμένει neutral για τον κλάδο καθώς εκτιμά ότι οι προσπάθειες μείωσης των NPEs θα πλήξουν την κερδοφορία των τραπεζών, με ρίσκα εκτέλεσης τόσο σε οργανικές όσο και σε μη οργανικές στρατηγικές.