Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

27/04/2018, 10:11
attica2


Η ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡEΙΑ γνωστοποίησε σήμερα ότι στις 24.04.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βάση την από 22.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Δυνάμει της από 20.04.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Τράπεζας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε οριστεί δυνάμει της από 22.12.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, παρατάθηκε για ένα μήνα.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της παρούσας αύξησης είναι το ακόλουθο:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της παρούσας αύξησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 24.04.2018, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας www.atticabank.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμβούλου Έκδοσης http://www.piraeusbankgroup.com/atticabank. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι μέτοχοι και επενδυτές, που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που έχουν σχέση με το Ενημερωτικό δελτίο και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων/Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210 3669269 κα Απανωμεριτάκη, τηλ. 210 3669272 κα Μπεκιάρη).