Attica Bank: Ξεκινά η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών - Τα όρια διακύμανσης των νέων μετοχών

30/04/2018, 10:48
attica2
Από 30/04/2018, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 2.339.353.394 (ΚΟ) μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (GRS001003011), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 164.975.557 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 4,2539999922534 ευρώ στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της τράπεζας.


Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της τράπεζας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 659.902.228 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/05/2018 έως και 18/05/2018 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 04/05/2018 έως και 15/05/2018.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/05/2018, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α., μετά και την προσαρμογή λόγω του R.Split (27/04/2018): 0,3616 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 0,3125 ευρώ

Από 04/05/2018, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που προκύπτει από το reverse split και είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 164.975.557 μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS001003029, τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,30 ευρώ -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής 0,3125 ευρώ.

Προσαρμοσμένη τιμή: 0,3125

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (27/04/2018), προσαρμοσμένη λόγω του Reverse Split: € 0,3616
Ανώτατο όριο +30%: 0,4700 ευρώ
Κατώτατο όριο -30%: 0,2190 ευρώ

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: 0,3125 ευρώ

Ανώτατο όριο Α΄ + 50,40%: 0,4700 ευρώ
Κατώτατο όριο Α΄- 30%: 0,2190 ευρώ