Ν. Καραμούζης: Επτά προτάσεις για να πειστούν οι αγορές

21/05/2018, 21:33
karamouzhs

“Είναι φανερό ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν τρέχουμε, δεν υπάρχει δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας όπως οι συνθήκες απαιτούν» τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, ο προέδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Eurobank Νίκος Καραμούζης.

Ο κ.Καραμούζης κατέθεσε 7 προτάσεις, ικανές να να πείσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, έθεσε τα μεγάλα ερωτήματα που έχει να απαντήσει ένας επενδυτής που εξετάζει να επενδύσει στην Ελλάδα, προκειμένου η επενδυτική του πρόθεση να μην μετατραπεί σε επενδυτική «Οδύσσεια».

1. Υπάρχει προβλέψιμη φορολογία και ανταγωνιστικοί φορολογικοί συντελεστές;

2. Είναι το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο απλό, ξεκάθαρο και σταθερό;

3. Επιλύονται γρήγορα οι δικαστικές και άλλες διαφορές;

4. Πού απευθύνομαι για να επιλύσω τα προβλήματα; Υπάρχει ενιαίο κέντρο αποφάσεων με αποφασιστικές αρμοδιότητες;

5. Είναι εύκολη και με ίσους όρους και διαφάνεια η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης;

6. Η αγορά λειτουργεί με κανόνες και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού;

7. Υπάρχουν υποδομές τεχνολογίας, επικοινωνιών, μεταφορών και ψηφιακή ωριμότητα;

8. Υπάρχει χρηματοδότηση με ανταγωνιστικό κόστος;

9. Είναι γραφειοκρατική και χρονοβόρα η αδειοδότηση και υλοποίηση μιας επένδυσης; ο χωροταξικός σχεδιασμός; η χρήση γης;

10. Υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις;

11. Υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη και ειδικότητες;

12. Είναι το κόστος ενέργειας ανταγωνιστικό;

Πάντως, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, αναγνώρισε ότι «σε’ αυτή τη δεκαετία, έστω και υπό την πίεση των δανειστών και παρά την πολιτική και κοινωνική αντίσταση, έγιναν και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και διορθώθηκαν οι ανισορροπίες που μας οδήγησαν στην κρίση. Αποτέλεσμα, δύο χρόνια μετά τη μεγάλη κρίση του καλοκαιριού του 2015, οικονομία και αγορές να δείχνουν σήμερα σαφή στοιχεία βελτίωσης και ανάκαμψης”.

«Στόχος μας”, είπε ο κ.Καραμούζης, “πρέπει να είναι να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη, ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονομία αγοράς, με κοινωνική συνοχή, ένας τόπος ελκυστικός να ζεις, να εργάζεσαι, να παράγεις, να επενδύεις, να δημιουργείς και να διαπρέπεις επαγγελματικά και επιστημονικά».

ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

O Νίκος Καραμούζης κατέθεσε μια σειρά προτάσεων που όπως είπε «θα μπορούσαν να πείσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής»:

1. Μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, αξιοποίηση της μεθόδου των παραχωρήσεων (π.χ. μεγάλα έργα υποδομών), αναθέσεων σε εξωτερικούς παρόχους σημαντικών επιλεγμένων κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. τομέας υγείας) και λειτουργειών του δημοσίου (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι), ευρεία αξιοποίηση των ΣΔΙΤ στις επενδύσεις κοινωνικών υποδομών και τα μικρά περιφερειακά έργα.

2. Υιοθέτηση του μοντέλου της Κύπρου για μη κατοίκους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους έγκρισης εταιρικής φορολογικής έδρας, έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, απόκτησης status μονίμου φορολογικού κατοίκου, διαχείρισης προσωπικής και εταιρικής περιουσίας (εισαγωγή του θεσμού των Trusts), διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων. Στόχος η μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο.

3. Κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές και υποχρεωτική πληρωμή μισθοδοσιών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος. Υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές πάνω από €100 χωρίς χρεώσεις, με επιβάρυνση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών.

4. Επιλογή 50 περιοχών της χώρας στις οποίες θα προ-αδειοδοτηθούν επιχειρηματικές ζώνες με προκαθορισμένους όρους δόμησης και χρήσης γης και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις διαθέσιμες, στρατηγική – all in one permit, για εμβληματικά projects και με δεσμευτικούς χρόνους με ρήτρες για έγκριση.

5. Υπέρ-αποσβέσεις 200% για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων και υπέρ-εκπτώσεις για έξοδα R&D και ανάπτυξη ξένων αγορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

6. Γενναία φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης (διατηρείται η εγκριθείσα μείωση του αφορολόγητου ορίου), πάταξη της φοροδιαφυγής (περιορισμό πληρωμών με μετρητά), χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές με παράλληλη απλοποίηση του συστήματος, με καθιέρωση δύο ή τριών κατά το μέγιστο φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων, μετατροπή σταδιακά του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοπητικό, χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για προσόδους από μερίσματα, τόκους, ενοίκια και κέρδη από δραστηριότητες start-ups, venture capital, καινοτόμων πρωτοβουλιών, επενδύσεων σε βιώσιμες εταιρείες υπό αναδιάρθρωση και για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

7. Δημιουργία ενός ουσιαστικού one stop shop για σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις, end to end service in one place.