Πειραιώς: Στα 432 εκατ. ευρώ το τίμημα από την Bain για αγορά NPEs

31/05/2018, 11:11
piraeus2
Στα 432 εκατ. ευρώ ανέρχεται το τίμημα για την πώληση των NPEs στην Bain, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα, σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 30η Μαΐου 2018 και σε συνέχεια ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς την 29η Μαΐου 2018 («Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών NPE πιστωτικής απαίτησης €1.950εκατ ή €1.450εκατ μεικτής λογιστικής αξίας”), η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό τίμημα σε μετρητά, το οποίο θα καταβληθεί από την Βain Capital Credit LP για την απόκτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΝPE, ανέρχεται σε €432 εκατ.