Το… κράτος στην υπηρεσία του «Τειρεσία»

05/10/2018, 15:49
Το… κράτος στην υπηρεσία του «Τειρεσία»

Χέρι βοηθείας στις τράπεζες προκειμένου να καταδιώξουν ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά τους στρατηγικούς κακοπληρωτές -και όχι μόνο- τείνει το υπουργείο Οικονομικών. Με διάταξη του ΥΠΟΙΚ που κατατέθηκε χθες με τη μορφή τροπολογίας στη Βουλή θα παρέχεται στον Τειρεσία μια σειρά από κρίσιμες πληροφορίες προκειμένου να εντοπίζονται ευκολότερα οι δανειολήπτες που δεν εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με δεδομένο ότι ένα αριθμός δανειοληπτών έχει αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και είναι εξαιρετικά δύσκολο στις τράπεζες προκειμένου να τους ταυτοποιήσουν εκ νέου και να ξεκινήσουν αλληλογραφία μαζί τους, παρέχεται από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών διευκόλυνση στην προσπάθεια των τραπεζών να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια. Πρόκειται για προσπάθεια εξαιρετικά κρίσιμη για τη διατήρηση της υγείας του τραπεζικού συστήματος.

Η τροπολογία προβλέπει ότι διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (όπως είναι η εταιρεία Τειρεσίας) θα μπορούν, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος, να λαμβάνουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοιχεία από το υποσύστημα Μητρώου των φορολογούμενων. Τα στοιχεία που θα μπορούν να διαβιβάζονται στον Τειρεσία από την ΑΑΔΕ είναι:

- για τα φυσικά πρόσωπα ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η εφορία (ΔΟΥ) στην οποία υποβάλλεται η φορολογική δήλωση, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας και ο ταχυδρομικός κώδικας

- για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες θα παρέχεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η εφορία (ΔΟΥ) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας Εισοδήματος, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η διεύθυνση κατοικίας της έδρας

- το δημόσιο θα χρεώνει στον Τειρεσία τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται προκειμένου να παράσχει τα σχετικά στοιχεία.

Η παροχή των στοιχείων αυτών θα διευκολύνει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να έρθουν σε συνεννόηση με τους «κόκκινους» δανειολήπτες για την επίτευξη ρυθμίσεων και γενικά την καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Για παράδειγμα, θα μπορούν οι τράπεζες να διαπιστώνουν τον βαθμό συνεργασίας και καλοπιστίας των οφειλετών καθώς η δήλωση της ακριβούς διεύθυνσης κατοικίας είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να χαρακτηριστεί ένας δανειολήπτης ως συνεργάσιμος.

Εκτός από τον Τειρεσία, τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα φορολογικού μητρώου των πολιτών αποκτούν με την τροπολογία και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι τα ΝΠΔΔ, οι δημόσιες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία το κράτος είναι μέτοχος.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR