Κομισιόν: Παράταση για τις εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών

06/12/2018, 18:40
1

Η Κομισιόν αποφάσισε να δώσει εκ νέου παράταση έως τις 31 Μαΐου για το καθεστώς εγγύησης των ελληνικών τραπεζών, βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, και αποδεικνύοντας τα θετικά βήματα που πραγματοποιεί ο τραπεζικός τομέας στη Ελλάδα.

Η Επιτροπή ανανεώνει την εν λόγω απόφαση κάθε έξι μήνες, με πρώτη έγκριση το Νοέμβριο του 2008. Το εν λόγω καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά σημειώνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και παραπέμπει στην ανακοίνωση για το τραπεζικό έτος 2013, στην οποία αναφέρεται ότι το μέτρο που θα παραταθεί εκ νέου είναι στοχοθετημένο, αναλογικό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής.