Η Moody's αναβαθμίζει την Eurobank μετά το deal με την Grivalia

09/12/2018, 16:29
eurobank

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης «Caa2» της Eurobank σε «θετικό» από «σταθερό» προχώρησε η Moody' s. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, το θετικό outlook λαμβάνει υπόψη το πρόσφατο deal με τη Grivalia, το οποίο, αν εκτελεστεί σωστά, θα βελτιώσει τόσο την κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank, όσο και την ποιότητα του ενεργητικού της.

Η Moody' s εκτιμά ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει την τράπεζα σε ορίζοντα 12-18 μηνών, ενώ θετικά θα επιδράσουν παράγοντες όπως η πιθανή επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η Moody' s θεωρεί ότι η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων θα αποτελέσει «πιστωτικά θετική» εξέλιξη για την Eurobank, παρά το γεγονός ότι η αύξηση των δεικτών θα οφείλεται σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμα assets καθώς η τράπεζα θα προσθέσει στον ισολογισμό της 117 εμπορικά ακίνητα της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Όσον αφορά το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια, η Moody' s σημειώνει ότι ενώ η υλοποίηση της μεταφοράς των NPEs σε όχημα ειδικού σκοπού μπορεί να προκαλέσει κάποιες επιπρόσθετες ζημιές που θα επηρεάσουν την κεφαλαιακή της βάση, η Eurobank στοχεύει σε δείκτη CET1 τουλάχιστον 12% το 2020.